El 59% del parc de tractors de la Comunitat Valenciana té ja entre 20 i 40 anys

Avui entra en vigor un Reial Decret molt restrictiu i sense un Pla Renove amb pressupost suficient

El tractor d'una explotació ramadera de Morella, en una imatge d'arxiu

Avui entra en vigor el Reial Decret 448/2020 de 10 de març pel qual es regulen les inscripcions i comercialització de maquinària agrícola a Espanya i, si s’aplica rigorosament, LA UNIÓ augura serioses dificultats per a fer les tasques agrícoles amb el parc de tractors actualment disponible en la Comunitat Valenciana.

LA UNIÓ lamenta que el Ministeri d’Agricultura no haja tingut en compte les al·legacions que havien presentat totes les organitzacions de la Unió d’Unions quant a no imposar restriccions tan severes en relació al canvi de titularitat dels tractors de més de 40 anys i a la importació de maquinària agrícola de més de 20 anys.

El Govern sembla desconéixer la situació en la qual es troba el parc de maquinària d’aquest país i més en concret en la Comunitat Valenciana. A LA UNIÓ li sembla molt bé que sobre la base de la seguretat dels quals manipulen la maquinària, s’establisquen unes condicions mínimes de seguretat, però no és justificable que després de tant de temps en el qual a penes hi ha hagut ajudes per a compra de maquinària en la Comunitat Valenciana, ara es produïsquen tantes restriccions que faran pràcticament inassumible el compliment del Reial Decret enunciat.

En la Comunitat Valenciana tenim el 6% del parc de tractors d’Espanya i hi ha en l’actualitat 339 tractors amb més de 40 anys amb els quals ja no es podran fer transaccions i 819 tractors que entraran en eixa edat en els pròxims anys, és a dir que quasi el 59% dels tractors de la Comunitat Valenciana podrien quedar bloquejats a causa de les condicions que exigeix el Reial Decret.

Si el Ministeri d’Agricultura de debò tinguera inquietuds per a vetlar per la seguretat dels llauradors hauria acompanyat al present Reial Decret -segons el parer de LA UNIÓ- d’unes normes d’ajudes per a la modernització del parc de maquinària, un Pla Renove per a achatarrar la maquinària vella i insegura i dotar al camp de maquinària més eficient.

D’altra banda, el Ministeri d’Agricultura ha facilitat dades sobre la inscripció de maquinària agrícola i destaca la important baixada respecte a 2019. La diferència en les matriculacions és molt alta, arribant a percentatges del 28,70% per a tractors, quasi el 31% per a equips de sembra i el 30% per a remolcs en el període de gener a març respecte a l’any anterior. Si bé el Ministeri adverteix que les dades poden haver-se vist agreujades per les circumstàncies excepcionals ocasionats per la crisi sanitària, assenyala que, en principi, només ha d’haver-se vist afectat la segona meitat de març, ja que durant gener i febrer no es treballava en eixe context.

En aquest sentit, LA UNIÓ reclama un pla Renove de maquinària agrícola amb fons suficients de manera que puga ajudar als productors en la renovació de les seues maquinàries, fer-les més eficients i així també contribuir a un millor compliment dels criteris mediambientals. L’organització reclama que el Ministre Planas complisca amb el compromís d’arrancar la mesura amb, almenys, els 8 milions d’euros que va anunciar públicament el mes de març passat. “No se’ns pot convidar al fet que siguem més eficients amb la nostra maquinària si no se’ns donen els mitjans o se’ns lleven els que ja teníem”, assenyalen des de LA UNIÓ. “Estem en una situació complexa, però precisament per això, l’Administració ens hauria d’ajudar més que mai”, afigen fent al·lusió a l’activitat essencial que es fa des del camp.

Directe