LA UNIÓ apunta a més de 22 milions d’euros de pèrdues a la província

L'organització d'agricultors i ramaders reclama ajudes directes per poder mantenir les explotacions

LA UNIÓ apunta a més de 22 milions d’euros de pèrdues a la província
Una paradeta al mercat dels porxes, en una imatge d'arxiu

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha realitzat ja un primer càlcul de les pèrdues directes que la crisi sanitària del COVID-19 deixa de moment en el sector agropecuari de la província de Castelló i la quantitat -segons l’estudi elaborat- passa dels 22 milions d’euros (gairebé 65 milions d’euros en el conjunt de la Comunitat Valenciana). Els sectors més perjudicats són aquells els principals clients dels quals estan en activitats declarades com no essencials.

És el cas d’algunes espècies ramaderes com l’oví-caprí tant de carn com de llet i el sector boví (vaques nodrisses, vaques d’engreixament o boví de lídia) que sumen entre totes 11,4 milions d’euros en pèrdues per a la ramaderia. Li segueix el sector de la flor, planta ornamental i vivers amb prop de 9 milions d’euros (el 88% en vivers) i també el de les hortalisses amb prop de 2 milions d’euros.

Cal indicar que els efectes pel coronavirus i aquesta incertesa global dels mercats es deixaran notar també en altres productes com l’oli o el vi, entre altres, davant el tancament del canal HORECA, dels esdeveniments i el retraïment en el consum internacional, encara que es pot compensar en part amb un previsible augment de la demanda de consum en llars, sobretot a través de supermercats o de la compra online.

En oví-caprí
o en boví

Subsectors ramaders com l’oví-caprí o el boví són els principals damnificats pel COVID-19 amb pèrdues estimades en funció dels dos mesos de confinament (març i abril) i també de la seva repercussió al llarg de tot l’any. La venda de xais, cabrits i carn de boví ha descendit d’una forma alarmant. Fora del consum de la restauració davant el tancament de restaurants, el consum en les llars es decanta per una altra mena de carns més barates com el pollastre o el porc. També els afecta de manera considerable als productors d’oví i caprí de llet, la producció de la qual anava destinada a l’elaboració de formatges o iogurts i que s’han quedat sense sortida comercial davant el tancament de restaurants i mercats ambulants. En suspendre’s tots els festejos taurins, els ramaders de boví de lídia s’han quedat sense res i amb la incertesa de quan tornarà la normalitat

El Govern d’Espanya va anunciar divendres passat ajudes per a l’oví-caprí, però segons el parer de LA UNIÓ haurien de destinar-se a tots els professionals, així com simplificar i facilitar la seva sol·licitud. L’actual proposta del Ministeri d’Agricultura és totalment insuficient per a cobrir les pèrdues que està sofrint el sector pel tancament d’un dels principals canals de distribució.

Carxofa, colflor
o bròcul

Els productors d’hortalisses d’hivern (fonamentalment carxofa, colflor i bròcul, encara que també d’altres) tindran unes pèrdues estimades per la crisi del COVID-19 d’uns 1,8 milions d’euros a la província. Els danys es refereixen a la producció perduda per no poder vendre’s, però també a la indústria que era una vàlvula de fuita en alguns cultius com la carxofa i que funciona a mig gas.

Totes aquelles persones que produïen per al canal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), així com menjadors o per als mercats no sedentaris, no tenen en aquests moments sortida per a les seves produccions davant el tancament dels mateixos i la cancel·lació d’actes. La gran majoria té com a sortida a aquesta situació destruir les seves produccions en els camps. El problema ja no es dóna només amb la producció actual i els ingressos que poden perdre, sinó en el que han de plantar per al futur amb la incògnita de desconèixer quan tornarà tot a la normalitat.

Hi ha casos de
“dramàtica necessitat”

LA UNIÓ sol·licita a les diferents Administracions una línia d’ajudes directes per a les persones productores que es dediquen de manera professional en tots els sectors afectats amb l’objectiu que no abandonin les seves explotacions i puguin continuar mantenint les seves explotacions. Així mateix, considera que cal agilitar la gestió i els tràmits perquè arribin al més prompte possible perquè en molts casos la urgència és de dramàtica necessitat.

Directe