LA UNIÓ denuncia que les explotacions ramaderes tenen greus problemes pel coronavirus

Ha remés una carta urgent a la consellera d'Agricultura reclamant mesures

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders indica que l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i, entre altres coses, el tancament del canal HORECA, menjadors col·lectius, mercats no sedentaris, etc, està provocant greus problemes per a determinades explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana, fonamentalment d’oví-caprí i boví, tant de carn com de llet.

LA UNIÓ, per a minorar l’impacte econòmic sobre aquestes persones ramaderes, ha plantejat les següents propostes a la Conselleria d’Agricultura:

▸ Paralitzar les campanyes actuals de sanejament de manera general per als sectors boví, oví i caprí com ja han fet altres comunitats autònomes i que, per tant, hi haja una pròrroga de les qualificacions existents. S’haurien d’aplicar excepcions com per exemple el sanejament en cas de moviment pecuari (vida, pastures, exportació, etc), recuperació de la qualificació, etc.

▸ Autorització al sector boví brau, obligat a fer dos sanejaments anuals, al fet que els puguen fer en aquest període d’estat d’alarma per a quan s’alcen les mesures del Reial decret 463/2020 poder participar en els festejos taurins i festivals que es puguen organitzar.

▸ Instar al Govern de l’Estat a obrir la intervenció pública de carn de boví, oví i caprí per a frenar la baixada del preu, en aquest moment no hi ha cotització en llotges i aquesta mesura hauria de parar la baixada de preus existent i també ser previsors per a en el cas que els països àrabs paralitzen o no facen exportacions marítimes, la qual cosa suposaria una altra baixada de preus i un excedent important de carn.

▸ Establir ajudes específiques per a la compra d’alimentació animal per a aquelles explotacions ramaderes afectades pel tancament dels seus canals de distribució o impossibilitat de dur a terme la seua activitat i continuar alimentant al seu bestiar.

▸ Destinar els recursos materials, econòmics i humans dels laboratoris de sanitat animal a la Salut Pública per a les analítiques de detecció del COVID-19.

Aquesta organització indica que la ramaderia que no comercialitza a través de la distribució comercial organitzada, amb el tancament dels seus canals habituals de distribució o la prohibició de festejos taurins en el cas del boví brau, no té altra alternativa més de mantindre una activitat mínima, però mentre no és disposa d’una via d’ingressos, les despeses continuen diàriament, sobretot en l’alimentació dels animals. Aquesta circumstància fa que les persones afectades no puguen acollir-se a la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

Sintèticament la situació actual de la ramaderia més afectada per l’estat d’alarma en la Comunitat Valenciana és la següent:

▸ Boví de carn: En explotacions de vaques nodrisses hi ha incertesa sobre l’engreixament dels vedells pels baixos preus i les cambres frigorífiques disposen de molt de canal congelat sense eixida. Les explotacions d’engreixament no compren vedells per a engreixar-los perquè no hi ha eixida en els canals habituals de distribució.

▸ Boví brau: No hi ha cap mena d’ingrés en estar prohibit els espectacles taurins. A aquesta situació, possiblement se li suma que, una vegada alçades les mesures de l’estat d’alarma, les administracions públiques disposaran de menys recursos per a festejos perquè estan destinant-se, lògicament, a mesures i recursos sanitaris i socials.

▸ Oví de carn/Caprí de carn: Les explotacions que tenen com a destinació el canal HORECA, menjadors col·lectius, etc, no tenen cap demanda. El corder més gran té eixida per a les grans superfícies, però els consumidors estan optant per carn ara més econòmica, com el pollastre, porc o polit. Els grans productors estan entrant a l’escorxador i congelant amb venda a resultes.

▸ Oví de llet/ caprí de llet: La producció de llet s’està destruint perquè no hi ha eixides, com per exemple les formatgeries artesanals i resta de canals curts de comercialització com ara HORECA, mercats de venda no sedentaris, fires, etc, que estan tancats.

Directe