L’escola de Forcall i com el planeta està en les nostres mans

Dimecres, 6 de juliol de 2022

Una iniciativa de l’ONG Assemblea de Cooperació per la Pau qui ha volgut relacionar la ràdio i els temes d’igualtat alhora que els alumnes aprenen a fer un podcast

Directe