L’escola de Cinctorres i com la contaminació mata

Dimecres, 6 de juliol de 2022

Una iniciativa de l’ONG Assemblea de Cooperació per la Pau qui ha volgut relacionar la ràdio i els temes d’igualtat alhora que els alumnes aprenen a fer un podcast

Directe