L’N-232 no s’atura i s’aprova el projecte del tram que faltava

S'aprova el projecte de traçat de condicionament de la N-232 entre Masia de la Torreta i Morella Sud

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha aprovat provisionalment el projecte de traçat “Condicionament i reordenació d’accessos. Carretera N-232. Tram: Masia de la Torreta-Morella Sud”, i pròximament s’iniciarà, mitjançant anunci en el Boletín Oficial del Estado, el tràmit d’informació pública exclusivament a l’efecte d’expropiacions i de la declaració de necessitat d’urgent ocupació. El pressupost estimat de l’actuació ascendeix a 18,7 milions d’euros.

La carretera N-232 en el tram objecte del projecte, per la qual circulen prop de 3.000 vehicles cada dia, un 16% dels quals són pesants, es caracteritza per tenir un traçat sinuós tant en planta com en alçat atès que discorre per una orografia ondulada, modelada per la presència de llits naturals com és el cas del riu Bergantes. A més, excepte en la seva zona final, disposa d’una secció transversal estricta que no supera els 6 metres d’amplària.

Aquesta actuació vindrà a sumar-se a les obres de condicionament del port de Querol, entre el Barranc de la Bota i Masia de la Torreta, que ahir es van posar en servei, i a les obres de condicionament entre el límit provincial amb Terol i la intersecció amb la carretera provincial a Ráfales, que van finalitzar al març de 2019.

D’aquesta manera, la inversió total prevista en la millora d’aquest itinerari a les províncies de Terol i Castelló superarà els 140 milions d’euros.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “en els últims mesos estem veient i constatant com es donen els passos decisius perquè la millora d’este tram siga una realitat com ho ha sigut el Port de Querol”.

Rhamsés Ripollés és l’alcalde de Morella

L’edil ha explicat que “és una llàstima el temps perdut durant anys, però, per sort, ens trobem en una situació de màxima col·laboració i compromís per a portar endavant el projecte” i ha afegit que “com vaig tindre ocasió de traslladar-li personalment a la ministra, este tram, unt a la consecució històrica de Querol, és fonamental i des de totes les administracions remem en la mateixa direcció perquè la licitació i posterior obra arribe al més prompte possible”.

Aquesta actuació vindrà a sumar-se a les obres de condicionament del port de Querol, entre el Barranc de la Bota i la Masia de la Torreta, que ahir es van posar en servei, i a les obres de condicionament entre el límit provincial amb Terol i la intersecció amb la carretera provincial a Ràfels, que van finalitzar el març del 2019.

Pel que fa al procés d’expropiació, l’ajuntament de Morella posarà a disposició del ministeri i els particulars, les instal·lacions municipals per a la realització dels tràmits, com ha fet en anteriors ocasions. “Ens consta que en els processos realitzats en els últims mesos, ja s’han tingut en compte la majoria de peticions i necessitats de les propietats afectades” ha remarcat l’alcalde.

S’ha projectat un nou pont
sobre el riu Bergantes

El projecte comprèn la millora del traçat en el tram comprès entre el p.k. 54+900 i el p.k. 60+210, amb una secció de calçada convencional amb dos carrils de 3,50 m i vorals de 1,50 m, buscant al seu torn la necessària reordenació d’accessos i dotant-la de l’accessibilitat requerida, tractant d’aprofitar al màxim la traça existent per a minimitzar l’afecció a l’entorn.

Així mateix, s’ha projectat la millora de l’antiga calçada com a via de servei i la creació d’un total de 6,845 km de calçades i camins de servei que mantindran l’accessibilitat amb les finques confrontants. Igualment, s’han contemplat al llarg de la traça accessos al tronc mitjançant carrils de canvi de velocitat en la seva zona inicial i central i una glorieta partida en el seu extrem final, la qual cosa unit als tres passos inferiors projectats facilitarà l’accessibilitat i l’intercanvi de moviments entre els camins de servei situats a tots dos marges de la carretera.

S’ha projectat també un nou pont sobre el riu Bergantes de 22,60 m d’amplària lliure entre estreps, quedant el pont ara existent i el tram de carretera adjacent per a accés a les finques confrontants.

Addicionalment, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la disposició de pantalles acústiques on ha resultat necessari.

Directe