El Govern aprova un paquet de mesures urgents per al camp

Per a donar suport al sector primari davant la sequera, l'augment dels costos energètics i de combustible

El Consell de Ministres ha tret endavant un Decret llei en el que es posen en marxa un conjunt de mesures urgents per a pal·liar la situació de crisis provocada per la sequera, l’augment dels costos energètics i de combustible.

En primer lloc, s’ha anunciat una rebaixa del 20% de l’IRPF per activitats agrícoles i ramaderes que tributen pel mètode d’estimació objectiva. També s’han decretat ajornaments de les quotes a la Seguretat Social per a empreses incloses en el Sistema Especial Agrari entre els mesos de març i maig i els autònoms del SETA entre abril i juny. Per altra part, els productors agraris que compleixen una sèrie de requisits també tindran una exempció de l’IBI rústic.

Pel que fa a ajudes, s’ha obert una línia amb un pressupost de 10 milions per a millorar la sostenibilitat de les explotacions. També s’ha donat llum verda a ampliacions de crèdit per a pujar la contractació produïda en el Pla d’assegurances agràries combinades. Per últim, el govern demanarà una bestreta de la PAC i una major flexibilitat en les condicions per accedir.

Directe