Es plantegen ajudes directes per als ramaders d’oví i caprí

El consum majoritari es donava als hotels i restaurants, actualment tancats

La declaració de l’Estat d’Alarma pel COVID-19 ha originat una situació crítica al sector de l’oví i caprí donat el tancament de restaurants i establiments hotelers, ja que el consum majoritari dels seus productes es realitza per aquest canal. Davant d’aquesta situació, el Ministeri tramita amb caràcter d’urgència un Real Decret, que arreplega ajudes directes que van destinades als ramaders d’oví i caprí amb més de 30 femelles reproductores, així com a les granges de tractants i als centres de concentració. L’import màxim de l’ajuda serà de 30 euros per animal, que tinguen una edat igual o menor a 4 mesos, que han eixit de la granja amb destinació a l’escorxador entre el 14 de març i el dia següent a la finalització de l’estat d’alarma.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació establirà mesures de recolzament directe per als sectors d’oví i caprí per facilitar l’eixida dels animals de les granges i aliviar la situació en la que es troben els productors després de la declaració de l’Estat d’Alarma a conseqüència del COVID-19.

Aquestos sectors s’han vist especialment afectats pel ràpid deteriorament del mercat de la carn d’oví i caprí, donada que la seua producció és clarament estacional i vinculada al seu consum en restaurants i hoteleria, canals que han tingut que tancar per les mesures de confinament decretades, el que ha generat un gran excedent. D’aquesta manera podrà acollir-se a les ajudes els ramaders d’oví i caprí amb granges que tinguen un cens de més de 30 femelles reproductores, així com les granges i centres de concentració.

L’import màxim de l’ajuda serà de 30 euros per animal, que tinguen una edat igual o menor a 4 mesos, que hage eixit amb destinació a l’escorxador entre el 14 de març i la conclusió de l’Estat d’Alarma, ambdós inclosos fins un màxim de 70 animals per granja i de 200 en el cas de tractants i centres de concentració.

Aquestes mesures s’arreplegaran en un Real Decret del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que se tramitarà amb caràcter d’urgència. El Ministeri finançarà aquestes ajudes amb sol·licituds tramitades per les Comunitats Autònomes, una vegada publicat el Real Decret, mitjançant els procediments oportuns per a la presentació de sol·licituds, tramitació, resolució i pagament al llarg de 2020.

Directe