Matarranya

El Govern d’Aragó destina més de 90 milions d’euros a la millora de l’ocupació jove

Saragossa, 20 d’abril de 2018
dga per a web

El president de l’executiu aragonès durant el seu parlament en la presentació el passat divendres 6 d’abril.

El pla la aragonès per a la “Mejora de la Empleabilidad Joven 2018-2020” engloba 35 mesures per fomentar la contractació dels desocupats de fins a 35 anys

El president d’Aragó, Javier Lambán, i la consellera d’Economia, Indústria i Ocupació, Marta Gastón, van presentar, el passat divendres 6 d’abril, al costat dels agents socials el pla la aragonès per a la “Mejora de la Empleabilidad Joven 2018-2020”. L’objectiu d’este pla, que compta amb 35 mesures diferents i amb un pressupost de més de 90,5 milions d’euros per a estos tres anys, és millorar l’ocupabilitat i fomentar la contractació dels 21.129 aturats de fins a 35 anys registrats en la nostra Comunitat Autònoma. Este col·lectiu suposa el 30,31% del total de desocupats aragonesos.

Durant l’acte de presentació del pla, celebrat a la seu del Centre de Tecnologies Avançades (CTA) de l’INAEM, Javier Lambán s’ha referit a la “bretxa generacional i històrica” que afecta els joves i que dificulta “la materialització de les aspiracions reals i col·lectives de tota una generació”. El president d’Aragó va destacar les “repercussions formidablement negatives que té sobre el sistema la situació de milers de joves al nostre país, que no tenen perspectives vitals certes”. El pla la aragonès per a la “Mejora de la Empleabilidad Joven” neix davant la necessitat de fomentar la contractació indefinida i de qualitat entre este col·lectiu, de retenir el talent jove que es genera a la Comunitat i de nodrir de professionals amb les competències professionals necessàries als sectors estratègics aragonesos, com l’automoció, el sector TIC, l’agroindústria, les energies renovables, la logística o el comerç, entre d’altres.

Este any, el pla compta amb un pressupost de 30.395.000 euros que permetrà desenvolupar les 35 mesures emmarcades en ell i agrupades en tres eixos: millora de l’ocupabilitat (6.640.000 euros), acompanyament cap a la inserció laboral (13.760.000 euros) i oportunitats de Contractació i d’emprenedoria (9.995.000 euros).

Mesures destacades
Entre estes 35 mesures que inclou el pla la aragonès per a la “Mejora de la Empleabilidad Joven” destaca la creació d’una línia d’ajudes equivalents als costos de la Seguretat Social per impulsar la contractació de qualitat dels joves residents a Aragó. Hauran de ser contractes indefinits o amb durada inicial mínima de 24 mesos, i suposa un increment net de la plantilla total. Les subvencions equivaldran als costos de la Seguretat Social dels primers 24 mesos després de la contractació i una de les condicions serà que la remuneració bruta no siga inferior als coeficients marcats des del Govern d’Aragó en funció de la formació del jove contractat: si té titulació universitària, Salari Mínim Interprofessional (SMI) anual x 1,8; amb FP de Grau Superior, SMI anual x 1,4; i FP de Grau Mitjà o Certificats de Professionalitat, SMI anual x 1,2. Els ajuts es veuran incrementats si la persona jove contractada és dona o si el centre de treball està en un municipi de menys de 5.000 habitants, i implicaran formació complementària que haurà de ser facilitada per l’empresa.

També són ressenyables els programes de requalificació del talent jove cap a sectors estratègics, que permetran orientar, formar i proporcionar pràctiques en empreses a persones joves que puguen reorientar i desenvolupar una satisfactòria carrera professional en el camp de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per exemple. Una altra línia és la posada en marxa de programes experimentals per a persones joves a través d’una convocatòria per finançar projectes que apliquen metodologies noves i accions que milloren l’ocupabilitat dels joves en determinats àmbits geogràfics i sectors.

Entre les mesures es troba el Programa de Recentment Diplomats, dissenyat per a la incorporació en empreses amb llocs disponibles de joves universitaris, en un termini màxim d’un any des que finalitzen els seus estudis.

També cal destacar, la Formació Professional dual per a persones joves en l’àmbit laboral, que permetrà a l’alumne obtenir un Certificat de Professionalitat i a l’empresa, adequar el perfil del treballador a les seues necessitats. Se subvencionarà la dedicació dels ‘Tutors de l’empresa’ i després de la formació dual, es podran obtenir subvencions per convertir el contracte en indefinit. I l’orientació professional especialitzada per a l’ocupació i l’autoocupació dels joves, que permetrà dissenyar un itinerari personal per a cada un d’ells, posant a la seua disposició les actuacions i mesures del pla més adequades per millorar la seua ocupabilitat.

Per facilitar l’avaluació contínua del pla la aragonès per a la “Mejora de la Empleabilidad Joven 2018-2020”, que serà mutable i dinàmic, es comptarà amb un Observatori Aragonès de l’Ocupació Jove que permetrà analitzar en tot moment les 35 mesures que el componen per conèixer la major o menor eficàcia de cadascuna d’elles i poder reorientar, en el cas que fos necessari, per a optimitzar els recursos humans i pressupostaris invertits i executar amb el màxim encert este pla.

Atur juvenil
Encara que en els últims cinc anys, l’atur registrat de joves fins a 35 anys s’ha reduït un 47,72%, este grup d’edat continua sent un dels més afectats per la desocupació, suposant el 30,31% dels aturats aragonesos. En total, hi ha 21.129 aturats registrats dins d’esta franja d’edat i d’ells, el 15,9% (3.367 aturats) fa més d’un any que no tenen feina. Per gèneres, el 57,16% (12.078 aturats de fins a 35 anys) són dones.

Pel que fa al nivell formatiu, només el 26,9% dels joves aturats aragonesos de fins a 35 anys posseïx un nivell acadèmic professionalitzant, és a dir, Formació Professional de grau mitjà o superior o formació universitària. La desocupació afecta en major mesura als joves amb menys formació: destaca el grup dels joves que compten només amb la primera etapa de l’educació secundària (48,16%), i aquells que tenen educació primària o inferior suposen el 19%. El 5,87% restant són joves que han completat també el batxillerat.

Redacció
Click to comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

To Top