L’arquitecte Vicent Dualde ens fa una visita guiada per la seua exposició

On es mostren les torres de la muralla de Morella, per a El nostre Estiu, el 25 d’agost de 2015