El Sexenni de perfil

L’any del 53 Sexenni, el programa El Nostre Estiu de nord · la televisió comarcal, vol conéixer vivències i records personals de les més variades persones que tenen molt o poc a veure amb el Sexenni. D’aquesta manera l’espai El Sexenni de perfil té un qüestionari fixe que s’amplia amb preguntes concretes que tenen a veure amb la personalitat del convidat. Morella conta de sis en sis? Hi ha alguna melodia que associes automàticament amb el Sexenni? Quin és el teu primer record sexennal? són algunes de les qüestions que es destapen en cadascún dels programes.

El periodista i escriptor d’origen forcallano-morellà Víctor Amela, la brodadora Rosario Tena, la perruquera Yolanda García o l’historiador morellà Carlos Sangüesa són alguns dels personatges que passen cada dia del mes d’agost per les pantalles de nord i que també pots veure a la web comarquesnord.cat a qualsevol hora del dia.