ple ordinari de setembre a nord:la sala

El CISE farà les obres de millora del polígon industrial Les Casetes
L’Ajuntament de Morella torna a la rutina dels plens amb la celebració de l’ordinari corresponent al mes de setembre. Un total de 12 punts composen aquesta sessió plenària que s’encetarà a les 19 hores. L’ordre del dia s’encetarà amb els punts habituals de l’aprovació de l’acta de la sessió anterior i l’informe de l’alcaldia.

Tot seguit es desenvoluparan els punts de sis àrees diferents. En l’àrea d’administració i hisenda es parlarà al voltant dels comptes de tresoreria del mes de juliol. A continuació, aplegaran els punts d’obres i serveis amb la encomanda d’execució al CISE de les obres de millora del polígon industrial Les Casetes i l’aprovació, si escau, de la sol·licitud de l’1% cultural al Ministeri de Foment, juntament amb una subvenció a la Conselleria de Cultura per a l’obra de restauració de la Torre de la Font Vella.

El sisè i setè punt seran de l’àrea de promoció econòmica amb la votació sobre el nomenament del representant de la Corporació Municipal en l’associació de municipis forestals de la Comunitat Valenciana i el debat sobre la creació d’un Consell de Medi Ambient.

A la recta final, es tractarà en l’àrea de governació, una moció per demanar ajuda de finançament a la Diputació de Castelló sobre el Camí de la Canà.

En cultura i educació la inversió en material de la guarderia i la convocatòria de llibres de text. Mentre que el Ple ordinari es tancarà amb una moció sobre la SAMU, en l’àrea de Benestar Social i els habituals precs i preguntes.