blog: mario ja prova el cavall


Des del mateix moment en el qual se li va comunicar la notícia de ser ell qui faria el pregó el dia de l’Anunci, Mario Adell va començar a preocupar-se pel tema del cavall. Sols havia muntat a cavall un parell de vegades durant la seua vida, i d’això ja han passat molts anys.

I per tal d’acostumar-se a muntar i també per tal que el cavall es familiaritze amb ell, el jove ja ha fet la seua primera pràctica. “Pensava que em costaria més”, comentava Mario. Silver, que així es diu el cavall propietat del morellà Noel Boix, sol ser dòcil i obeïx sempre les indicacions del seu amo. Durant la primera jornada a cavall, els amics del futur pregoner van voler acompanyar-lo per tal de donar-li ànims. Un dia sense cap incidència i que serà el primer d’una llista que conclourà la vespra de la festa grossa.

“Només muntar al cavall ja vam pujar i baixar un parell de costes, per tal d’acostumar-me al seu moviment i també a possibles relliscades”, afegia Mario. De moment, el jove encara no té el pregó, però espera fer-se amb ell a principis del mes d’agost.

<< entrada següent | entrada anterior >>