Canviem de freqüència a la TDT

El primera cap de setmana de març hi hauran nous canvis en la TDT a la comarca dels Ports després de l’arribada de nous canals, com ara Nitro, Boing, laSexta2 i laSexta3 o la MTV, que es va produïr fa unes setmanes. Els nous canvis, com ja va avançar comarquesnord.cat en el seu moment, afecten a nord·la televisió comarcal i al nou canal d’alta definció de Televisió Espanyola (tve-HD). Per tal de fer efectius aquests canvis en els televisors de la comarca cal resintonitzar els receptors en la majoria dels casos, encara que alguns aparells potser ho fan automàticament.

Aquests canvis no són a caprici, sinó que són conseqüència d’una reordenació de l’espectre radioelèctric fixada pel Ministeri d’Indústria i que afecta a nivell nacional d’una o d’una altra manera.

“Optimitzar i flexibilitzar”
Aquesta reassignació de freqüències és conseqüència de la reserva de l’anomenat dividend digital (la banda dels 800 megahertz) per al desplegament de noves xarxes de telecomunicacions, especialment per a la telefonia mòbil. Aquest segment ocuparà els canals (del 61 al 69) que ara utilitza la televisió. El canvi obeeix a una decisió de la Unió Europea, afecta a tots els països membres i el seu objectiu és “optimitzar i flexibilitzar” l’ús de l’espectre radioelèctric i “la posada a la disposició del sector” de totes les freqüències disponibles.

El canvi es produirà al llarg d’aquest dissabte, 5 de març, dada escollida a nivell local per tal d’entorpir el menys possible als canals afectats.