ple ordinari de gener a nord:la sala

El programa nord:la sala és l’espai d’actualitat política de nord. Un cop al mes acull l’emissió íntegra del Plenari de l’Ajuntament de Morella. En aquesta ocasió és la sessió ordinària corresponent al mes de febrer de 2010.

Morella demana ajudes per als efectes de la nevada
L’Ajuntament de Morella donava compte al Plenari de gener del dispositiu desplegat aquesta nevada i del seu funcionament. El síndic d’obres Rhamses Ripollés, va proposar l’elaboració d’un protocol d’actuació a nivell municipal, per altres situacions com la que va provocar aquesta nevada.

L’Ajuntament de Morella ha destinat pràcticament tots els seus recursos, humans i materials, per tal de recuperar la normalitat. Segons Ripollès han estat 3 vehicles 4×4 equipats amb saler o pala i una miniretro, a més de dos retros externes que s’han hagut de llogar i compaginar amb els particulars que també necessitaven dels seus serveis. Respecte als recursos humans, totes les brigades, tant de l’Ajuntament com de Cise, és a dir unes 20 persones, han estat dedicades plenament a aquestes tasques.

Aquest dispositiu ha suposat una despesa considerable, a la que caldrà sumar els desperfectes que la sal i el gel han causat en molts de punts del paviment, ja que caldrà emprendre quant abans la seva reparació. L’Ajuntament de Morella també ha portat endavant una primera revisió de l’afecció del temporal en castell, muralles, i altres monuments públics de la localitat. De moment no s’han detectat mals destacats, i aquest divendres, després de les tasques de neteja es reobria el castell als visitants.

En aquest sentit es va aprovar demanar a la Diputació i a la Conselleria que es cree una línia d’ajudes per una banda per a pal·liar les despeses extraordinàries provocades pel temporal i per altra per a l’adquisició de més equipament de lluita contra la neu. El regidor d’Agricultura, Rafael Pallarès, va centrar la seva avaluació en el mon rural. En aquest sentit es va aprovar per unanimitat sol·licitar ajudes a Diputació i Conselleria d’Agricultura destinades a pal·liar les pèrdues en el sector ramader, així com per a compensar la despesa que han hagut de fer per netejar els seus accesos.