reporters

foto_prog_reporters_300x300

>reporters
>dilluns
>de 23.33 a 00.00

>reporters (rep)
>diumenge
>de 19.30 a 20.00

Reporters s’estructura al voltant de tres reportatges, presentats pel reporter responsable de la seva realització, i dóna especial rellevància a les qüestions socials que afecten els ciutadans. Pretén explicar la realitat del nostre entorn més immediat des d’un altre punt de vista. El criteri que prima a l’hora de triar els temes és la seva incidència al territori. L’aposta per una actualitat atractiva i per un programa rítmic, dinàmic i entretingut és una altra de les característiques del programa.

programacióaltres programes