La Diputació de Terol aprova un organigrama polític més auster


comarquesnord.cat,
» dijous, 14 de juliol de 2011

La presidenta i el vicepresident 1r de la Diputació de Teruel, Carmen Pobo (PP) i Francisco Abril (PAR), respectivament, han donat a conèixer lo nou organigrama polític que regirà el funcionament de la Corporació Provincial durant la legislatura que acabe de començar, una etapa en què la gestió institucional estarà marcada per principis bàsics com l’optimització de recursos, la transparència, l’austeritat i el rigor pressupostari.

Tot això amb l’objectiu que la tasca de la Diputació de Teruel servixque per a crear ocupació i es convertixque en una administració més moderna, dinàmica i útil per als interessos del medi rural i dels que habiten dels 236 municipis de la província. D’acord amb los principis que guien esta nova etapa de treball polític, lo nou Equip de Govern ha proposat, en lo marc de la sessió plenària de la Diputació de Teruel, una sèrie d’acords sobre creació i funcionament dels diversos òrgans sobre els quals es base l’activitat quotidiana de la Diputació de Teruel.

A nivell organitzatiu, esta austeritat s’ha portat a la pràctica amb un aprimament de les estructures polítiques de la institució provincial. Així, s’ha eliminat la Vicepresidència 3a que anteriorment existie i s’han reduït de 10 a 6 les Àrees de treball i de 27a 23 les Delegacions de Presidència. També s’han retallat de 9 a 8 les Comissions informatives i el número dels seus integrants ha passat d’onze a 9. Igualment s’ha reduït la plantilla de personal eventual i les seues retribucions.

D’esta forma, la Diputació redueix de deu a sis les grans àrees de treball. Estes seran Cooperació Local; Desenvolupament Rural; Cultura, Turisme i Benestar Social, Economia i Hisenda. Funció Pública i Règim Interior; Infraestructures i Desenvolupament Territorial. Cadascuna d’estes àrees tindrà com a màxim responsable un diputat provincial, amb plena dedicació en la majoria dels casos. A més, en cadascuna de les esmentades Àrees i depenent del delegat d’Àrea, hi haurà un total diputats delegats amb comeses i funcions més específiques.

Més informació: | | |