Els agricultors i ramaders, crítics amb la Reserva de la Biosfera a les nostres comarques


Víctor Tena, Monfragüe
dijous, 28 d’octubre de 2010

Des del grup de representants polítics dels Ajuntaments es feia, en general, una valoració molt positiva de la visita a Monfragüe. José Vicente Prades, alcalde de Castell de Cabres manifestava que “la Reserva de la Biosfera com a tal no comporta restriccions importants sobre el territori, encara que la zona de Monfragüe al ser Parc Nacional també té una sèrie de restriccions, encara que pel fet de ser Parc Nacional”.

Els ramaders, més crítics
Els agricultors i ramaders sempre han estat molt crítics amb la possibilitat de constituir el nostre territori en Reserva de la Biosfera. Alguns dels grans dubtes existents abans del viatge sembla que han quedat resolts, encara que hi han qüestions que no acaben de veure amb claredat. Segons José Piquer, ramader porcí de La Mata “ la zona visitada li havia agradat molt, encara que no la considerava molt pareguda a la nostra”. Del viatge manifestava que “havia estat positiu, si bé la gent de la zona desconeix el que és una Reserva de la Biosfera i que hi ha gent que no havia sentit parlar mai d’aquest concepte”. A més Piquer entén que amb la Reserva de la Biosfera “la vigilància als ramaders serà encara major. Ara ja hi ha molta i encara en podria haver més amb la Reserva”.

Els organitzadors d’aquest viatge han estat la Mancomunitat Comarcal Els Ports i la Comarca del Maestrazgo amb la participació del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. S’ha comptat amb l’assistència tècnica i organitzativa d’Imedes i Creacció, que també han valorat l’experiència com a molt positiva. Guillermo Gallego de Creacció concretava que “els objectius principals del viatge s’han aconseguit sobradament amb les diferents visites que s’han realitzat”. En quant a valoracions considerava que “s’han aconseguit despejar dubtes importants i eixe era també un gran objectiu de l’expedició a Monfragüe”.

També es va tindre l’oportunitat per part dels expedicionaris de parlar amb gents i habitants de la zona que en certa mesura desconeixen el que és una Reserva de la Biosfera. Tal vegada, al estar també regits pel Parc Nacional de Monfragüe aquesta figura de protecció passa un poc inadvertit.

Més informació: |